fbpx

หลังการกำจัดไขมันแล้ว จะกลับมาอ้วนอีกไหม

หลังการกำจัดไขมันแล้ว จะกลับมาอ้วนอีกไหม

หลังจากที่กำจัดไขมันดื้อด้าน Stubborn Fat ออกไปแล้ว คุณอาจละเลยการออกกำลังกาย เพลิดเพลินกับการรับประทาน ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น (อ้วนขึ้น) แต่บริเวณที่ได้ทำการกำจัดไขมันดื้อด้านออกไปแล้วนั้นจะไม่กลับไปอ้วนหรือขยายขนาดให้ใหญ่กว่าเดิม เพราะบริเวณที่ได้กำจัดเซลล์ไขมัน เซลล์ได้ตาย และถูกขับออกตามกลไกลธรรมชาติของร่างกาย ทำให้จำนวนของเซลล์ไขมันบริเวณนั้นน้อยลงไปอย่างถาวร ข้อดีของเซลล์ไขมันคือไม่ขยายกระจายไปทั่วบริเวณอื่น แต่เซลล์ไขมันจะขยายได้เต็มที่แค่ 4 เท่าของเซลล์ตั้งต้นเมื่อขยายเต็มที่แล้วมันก็จะไม่ขยายอีกแล้ว เพราะฉะนั้นจำนวนเซลล์ไขมันที่ลดลงจากการกำจัดไขมันด้วยเทคโนโลยีต่อให้เราน้ำหนักขึ้น ก็จะไม่กลับมาอ้วนเท่าเดิม เพราะจำนวนเซลล์ไขมันมันน้อยลงกว่าเดิม แต่ถ้าหากเป็นการที่เซลล์ไขมันมันตายไปเองมันก็จะกลับมาสร้างใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไปให้จำนวนเท่าเดิม ตามที่ร่างกายควบคุมไว้แล้วว่าคนคนนี้มีจำนวนเซลล์ไขมันอยู่เท่าไหร่เพื่อให้คงเดิม

icon email