fbpx

กำจัดไขมันแล้ว จะทำให้น้ำหนักลดลงไปด้วยไหม

กำจัดไขมันแล้ว จะทำให้น้ำหนักลดลงไปด้วยไหม

จริง ๆ แล้วการกำจัดไขมันเฉพาะส่วน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักของร่างกายโดยตรง เพราะการกำจัดไขมันเฉพาะส่วนเป็นการทำให้สัดส่วนของร่างกายส่วนนั้นเล็กลง เปรียบเทียบว่า ปริมาตรของไขมันที่มีน้ำหนัก 1กิโลกรัม เหมือนกันกับกล้ามเนื้อที่มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แม้จะมีน้ำหนักที่เท่ากันก็จริง แต่ปริมาตรของไขมันจะมีมากกว่ากล้ามเนื้อถึง 9 เท่า (ของหนัก 1 กิโลกรัมเท่ากันแต่ตัวไขมันใหญ่กว่า) เพราะฉะนั้นการที่เรากำจัดไขมันเฉพาะออกไป เป็นเพียงการลดปริมาตรน้ำหนักไขมันที่เราเอาออกไปเพียงเล็กน้อย หมายถึงตัวมันใหญ่แต่น้ำหนักมันน้อย จึงไม่มีผลที่จะทำให้น้ำหนักตัวเราลดลง

icon email